Tjenester

Unimaskin AS tilbyr en rekke tjenester for både offentlige og private aktører, både store og små prosjekter. Kontakt oss for å høre hvordan vi kan løse prosjektet ditt på best mulig måte.

 

  • Graving av vei, vann og kloakk
    - Herunder rehabilitering av eldre vann- og avløpsnett, samt etablering av nyanlegg.
  • Grunnarbeid, drenering og fundamentering
    - Veier, tomter og bygninger
  • Riving/Sanering av bygningsmasse og andre konstruksjoner
  • Massetransport fra eget grustak
  • Generelle grave- og anleggstjenester