Unimaskin AS

Unimaskin AS er en maskinentreprenør innenfor faget grunnarbeid (næringskode 43120). Selskapet ble stiftet i 1976 og har sitt markedsområde hovedsakelig i Rana Kommune og nærliggende kommuner. Selskapet har p.t. 14 ansatte, hvorav 1 er lærling (bedriften er godkjent opplæringsbedrift). Selskapet eies av Guffe Invest AS.

Selskapets største kunde de siste år har vært Rana Kommune, hvor vi har utført flere store prosjekter innen vann/avløp (VA), for øvrig er kundegruppen både små og store private aktører. Unimaskin AS innehar sentral godkjenning/ansvarsrett for utførelse av VA-arbeid i tiltaksklasse 3, samt vei- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2. Godkjenningen er gitt av direktoratet for byggkvalitet.

Maskiner/Utstyr

Unimaskin AS har de siste årene investert betydelige beløp i maskiner og utstyr til bruk i driften. Vi innehar alt nødvendig utstyr for å utføre jobben som maskin-entreprenør.

Ansvarlig

Driften i Unimaskin AS skjer i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for vår aktuelle type virksomhet. Vår målsetting er å tilstrebe oss til å utnytte ressursene på en best mulig måte innenfor vårt tilpassede driftsopplegg. Vi skal være miljøbevisste både innenfor og utenfor bedriften og sørge for at personalet har nødvendige kunnskaper for utførelse av sitt arbeid. Vi skal være ansvarlig for å utvikle gode arbeidsforhold, samt ha stor fokus på å forebygge helsefarer og personskader. Omgivelsene og miljøet skal ivaretas på en best mulig måte.